Paradise on Earth – Dominican Republic

🇬🇧🇺🇸 English version below the Czech one👇🙂

1.jpg
Přistávání v Punta Caně

Těsně před velikonocemi jsem strávila pár dní v Dominikánské republice. Potřebovala jsem relax a chtěla jsem strávit pár dní spíše jen na pláži, přečíst si přes den knížku, přitom poslouchat šumění vln oceánu a večer si dát třeba sklenku dobrého rumu v příjemné společnosti.

To bych ale nebyla já, kdybych se nezajímala o více zajímavostí o této zemi. Lidé si sem jezdí užívat moře a pláží, ale ne všichni třeba ví, že se vlastně jedná o nejstarší stát v novém světě a bylo to první místo, které Kryštof Kolumbus navštívil a on sám ho nazval rájem na zemi. A má naprostou pravdu! Obrovské, rozlehlé pláže s překrásnými palmami a bílým pískem a dále ve vnitrozemí krásná zeleň. Ještě nikdy jsem snad na pláži neviděla tolik palem. A ty procházky při západu slunce – opravdu ráj, jak zmínil Kryštof Kolumbus 🙂

DSC_8259.jpg
Nádherné a široké pláže v Bavaro

Během lenošení v resortu i na výletech jsem se dala do konverzace s místními obyvateli a ptala jsem se ze zvědavosti na vše možné.

3.jpg
One pineapple a day, keeps your worries away 🙂

Co mě tedy vlastně v tomto ráji na zemi zaujalo? Tady je 15 zajímavostí:

 • Hned při příletu na letiště v Punta Caně jsem byla překvapena dlouhými kontrolami. Než jsem se přes ně všechny dostala, uběhly dvě až tři hodiny. V porovnání s Kubou, kde jsem byla minulý rok, to byl opravdu delší proces. Ale alespoň Vám to dává první pocit bezpečí 🙂 Budova letiště je otevřená a místo klimatizace jsou na stropech obrovské větráky, na které, když se zespoda díváte, bojíte se, aby na Vás z té přírodní, slaměné střechy nespadly😀
 • Lidé jsou moc příjemní, ale ne vlezlí. V porovnání s Kubou jsem byla velmi mile překvapena. A pokud zjistí, že mluvíte trochu španělsky, budou vás nosit na rukou.
 • Je to druhá největší karibská země po Kubě a je nejvíce navštěvovaná. Pláže ale nebyly přeplněné, i když jsem zde byla těsně před Velikonocemi.
 • Jejich národní nápoj je káva a rum a nejoblíbenější sport je baseball. Někteří nejlepší baseballoví hráči na světě pochází právě z Dominikány.
 • Už z letadla jsem se kochala krásně zelenou přírodou. Není divu, protože 40% země pokrývá právě les a 50% půdy je věnováno zemědělství.
 • Zaslechla jsem, že většina žen má zde kudrnaté vlasy, ale prý touží po rovných a tak neustále chodí do salónů a narovnávají si je.
 • Je zakázáno políbit dívku před policistou. Jinak jsou ale moc milí.
 • Z konverzace s personálem jsem zjistila, že místní mají velmi silné vazby s rodinou a většinou spolu také žije více generací.
 • Počasí v zemi někdy není úplně přívětivé, ať už v podobě přívalů dešťů nebo hurikánů. Z toho důvodu mají rodiny občas problém s dodávkou elektřiny. Lidé ale kvůli tomu dlouho nesmutní, jakmile se počasí o něco zlepší, jsou zase happy – jsou šťastní za to málo, co mají – na co se stresovat 🙂
 • Nikdo se nikam nehoní, co se neudělá dnes, počká na zítřek.
 • Lidé zde sami přiznávají, že rádi porušují jakákoliv pravidla, ať už je to chaotická nebo rychlá jízda v autě či jiný přestupek.
 • Místní milují troubení v autě – a pokud možno co nejhlasitěji a nejdéle! Po mé zkušenosti v jízdě autem se musely mé uši dlouho vzpamatovávat😀
 • Potraty jsou zde zakázány, i v případě, že by těhotenství mohlo ohrozit život těhotné ženy nebo v případě znásilnění.
 • Dominikánská republika sdílí 360 km dlouhou hranici s nejchudším státem západní polokoule, Haiti. Lidé z Haiti se snaží dostat do Dominikáské republiky, aby si vydělali nějaké peníze a mohli tak pomoci svým rodinám.
 • Lidé z Haiti se ale většinou necítí v Dominikánské republice tak vítáni, říkají, že by obyvatelé Dominikánské republiky měli svou zemi nejradši jen pro sebe.
DSC_8358.jpg
Plážová tunika ze Stilago.cz

Strávila jsem v tomto ráji jen 8 dní, ale mám pocit, že jsem nasála tolik energie a informací, kolik jsem jen mohla 🙂

Doufám, že Vás mé informace alespoň trochu vtáhly do ráje a udělali jste si o této krásné zemi stručný obrázek.

🇬🇧🇺🇸🇬🇧🇺🇸🇬🇧🇺🇸🇬🇧🇺🇸🇬🇧🇺🇸🇬🇧🇺🇸🇬🇧🇺🇸🇬🇧🇺🇸🇬🇧🇺🇸🇬🇧🇺🇸🇬🇧🇺🇸🇬🇧🇺🇸🇬🇧🇺🇸🇬🇧🇺🇸🇬🇧🇺🇸🇬🇧🇺🇸🇬🇧🇺🇸

DSC_8086.jpg
Beach dress from Desigual

A few days before Easter holidays I spent some days in Dominican Republic. I just wanted to rest a bit and spend some days on beach with some good reads while hearing the voice of the ocean. And ideally in the evening enjoy some rum cocktails and good food with the best company.

But it wouldn’t be me if I didn’t want to know more insights about the country in which I was traveling. People usually only connect Dominican Republic to breath-taking beaches, but not everybody knows that it is actually the oldest country in the Americas and it was the first country that Christopher Columbus visited. He named this country as a paradise on Earth. With their wide and long white sandy beaches surrounded by beautiful palm trees and green nature, I must admit that Mr. Columbus was right – it looks like a paradise on Earth and with sunset even more! 🙂

While chilling in the resort and on trips I started a conversation with some locals and I asked about many things I was curious about.

So what do I actually find interesting about this Paradise on Earth?

Here are 15 interesting factsthat caught my attention:

 • When coming to Punta Cana I was surprised about lengthy controls at the airport. It took us around two to three hours to pass all the controls. In comparison with Cuba, where I was last year, I must admit it was really a longer process. But at least it gives you a first feeling of being secured 🙂 The airport itself is in the open air and there are HUGE fans instead of air-conditioning. When I looked from down to up, I got a feeling that the thatched roof was about to fall in any second 😀
 • Locals are very friendly but not intrusive or pushy in comparison what I have experienced in Cuba. When they find out that you speak a bit of Spanish, they will suddenly love you 🙂
 • It is the second-largest Caribbean island, right after Cuba and the most visited one. But even right before Eastern holidays, beaches didn’t look that crowded.
 • Coffee and rum are their national drinks and baseball is their national sport. Some of the best baseball players on the World come from Dominican Republic.
 • When looking from the airplane you can see beautiful green nature. No wonder – 40% of the country`s territory is covered by forests and more than 50% of the land is used for agriculture.
 • I have heard that the majority of woman have curly hair, but they would love to have straight hair. Hence, they always go to hair salons to straighten their hair.
 • It is illegal to kiss a woman in front of a police officer. Other than that police officers are very polite and helpful.
 • What I have heard from the locals, they have a strong connection to their families, they also prefer living in joint families.
 • The weather in the country could sometimes be rough, from heavy rains to hurricanes. That causes a lack of electricity or even no electricity at all. However once weather improves, they are happy again – why all the unnecessary stress? 🙂
7.jpg
Waiting for a bus 🙂

Nobody is in a hurry here. Everything can wait till tomorrow or the next day. Dominican people like breaking rules; it could be when driving a car or any other petty crime. Locals love honking in their cars and what I have experienced – as loud as possible 😀Abortions are banned here, even in case of serious health problems of pregnant woman or rape. Dominican Republic shares 360 km long border with the poorest country of the western hemisphere – Haiti. People from Haiti aim to get to Dominican Republic to earn some money and be able to support their families.People from Haiti usually don’t feel welcomed in Dominican Republic. They say Dominicans would rather keep their country only for themselves.

I have spent in this “paradise on Earth” only about 8 days, but I feel that I have absorbed as much energy and information as I could 🙂

I hope you enjoyed my insights from this paradise and you made a brief image of this beautiful country.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com
%d bloggers like this: